Jednou bezpečný neznamená navždy bezpečný

To tvrdí Ing. Libor Sladký, prezident asociace Bezpečná škola. Co je cílem asociace a jaké služby bude poskytovat, komu a za jakých podmínek?

Projekt Bezpečná škola začal v roce 2015 v rámci projektu Karlovarského kraje. „O potřebě zhodnotit úroveň zabezpečení škol zřizovaných krajem jsme mluvili s jeho vedením již od roku 2014. V roce 2015 Karlovarský kraj zadal bezpečnostní audit svých 25 středních škol. Už tehdy jsme měli připravenou metodiku posouzení školy jako „měkkého cíle“. Metodika v zásadě korespondovala s připravovanou normou ČSN 73 4400 a konzultovali jsme ji s ministerstvy vnitra a školství. Vloni jsme cítili nutnost jasně se oddělit od komerčního pohledu na bezpečnost. Bezpečnost je potřeba vnímat jako souhrn opatření, kde má své místo i bezpečnostní technika, nikoliv však jako jediné řešení. A už vůbec ne na úrovni prosazování konkrétního výrobku, výrobce nebo dodavatele. Řešením bylo založení neziskové organizace s názvem Asociace bezpečná škola,“ popisuje prezident.

 

KOHO ASOCIACE ZAŠTIŤUJE

Asociace nabízí členství každému, kdo se o tuto problematiku aktivně a profesně zajímá. Školským zařízením a zřizovatelům nabízí aktivní pomoc a metodiku. Otázka – za koho mluví, je složitější. Nemluví za žádnou konkrétní osobu či organizaci. „Naším cílem je sjednotit metodiku na řízení bezpečnosti ve školském prostředí v duchu normy ČSN 73 4400 a obecně norem pro bezpečnostní systémy a řízení rizik,“ uvádí Libor Sladký. A co nabízí? „V rámci krajů zdarma přednášíme na tematických seminářích, na nichž zaznívá řada klíčových informací, a školy jsou na ně zpravidla zvány zdarma. Vlastní členství je za minimální roční poplatek a nabízí již aktivní pomoc při vedení v bezpečnostních otázkách. Nově jsme pro členy otevřeli na našich stránkách například právní poradnu. Člen asociace má navíc přístup k veřejnosti skrytým stránkám na webu Asociace. V nabídce jsou i semináře a školení na míru.

 

NORMA ČSN 73 4400 O PREVENCI KRIMINALITY

„Jako jeden ze zakladatelů Asociace jsem byl přizván do Technické normalizační komise pro vznik této normy, a to ještě před vznikem asociace. O to více jsem měl možnost vnímat rozdíl mezi prosazováním principů a metodiky v protikladu k čistě komerčním zájmům, které mohou nakonec bezpečnost degradovat. Norma je volně k náhledu na stránkách Ministerstva vnitra zde. Norma spolu s metodikou by měla pomoci k pochopení základů řízení bezpečnosti. Ukazuje, že bezpečnost je souhrn různých opatření a také, že je to proces. Neplatí „jednou bezpečný, navždy bezpečný“. Norma může být méně srozumitelná, metodika k ní ukazuje, jak ji chápat. Metodika je ke stažení na stránkách Asociace (www.asociacebezpecnaskola.cz)

Zdroj: Časopis Moderní obec 7/2017, str. 38

 

Poznámka ABŠ – Metodika ČSN 73 4400 je ke stažení pouze pro registrované členy Asociace bezpečná škola.