Pracovní setkání s předsedou Kolegia ředitelů městských policii statutárních měst a Hl. města Prahy Ing. Milanem Kladníčkem, MBA

Jak správně nastavit spolupráci s obecními a městskými policiemi v oblasti prevence bezpečnosti školských zařízení? Jak správně vnímat kompetence mezi Policií České republiky a obecní a městskou policií v případě mimořádné události? To vše jsou důležité otázky a Asociace, která školí pedagogy, nemůže v této oblasti prezentovat nesprávné názory.

Dne 29. června proběhlo pracovní setkání mezi Asociací bezpečná škola, předsedou Kolegia ředitelů městských policií a zástupcem Ministerstva vnitra JUDR. Tomášem Koníčkem pracovníkem odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR. V současné době je v otázkách uvedených výše nejednota. Obce, kde je spolupráce mezi obecní či městskou policií a Policií České republiky nastavena na úrovni kolegiálních vztahů, mohou z této vazby, pozitivně těžit. Právě proto proběhlo jednání s ředitelem Městské policie Zlín, který je zároveň předsedou Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a Hl. města Prahy.

Spolupráce mezi Městskou policií Zlín, Policií České republiky a městem Zlín je více než vzorová. V budově Městské policie ve Zlíně je vybudováno moderní operační středisko Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), jedno z nejmodernějších v České republice. Kamerový systém je napojen také na kamery perimetru školských zařízení tedy školky a základní školy.

Unikátní je také operační středisko krizového centra pro mimořádné události. Toto středisko je místem, kde budou v případě mimořádné události soustředěny veškeré potřebné složky a zde bude probíhat velení a přímá komunikace se složkami IZS.

 

Je možné takovou spolupráci a činnost v oblasti prevence přenést a aplikovat i s dalšími městskými policiemi? Názory na systém řízení prevence bezpečnosti ve školském prostředí a kompetence jednotlivých složek se mezi Asociací a předsedou kolegia výrazně shodovaly. Cílem jednání bylo tyto shodné názory (v duchu ČSN 73 4400 a Metodiky této normy) umět interpretovat ke všem městským policiím a sjednotit přístup ke školským subjektům. Kolegium ředitelů městských policií se ukazuje jako správná cesta k tomuto cíli. Ing. Kladníček jako předseda kolegia pozve Asociaci na zasedání kolegia, kde bude tato problematika otevřena napříč všemi řediteli městských policií. To považujeme za významný krok a posun k vizi sjednocení bezpečnostní metodiky pro školská zařízení.

Ing. Libor Sladký, Asociace bezpečná škola