Spolupráce mezi Asociací bezpečná škola a Středočeským krajem členem asociace – pracovní setkání v Karlových Varech v Centru zdraví a bezpečí

Členství v asociaci s sebou přináší spolupráci, kterou mohou členové využívat. Středočeský kraj, který se aktivně zajímá o bezpečnost dětí, požádal o možnost vidět ojedinělý projekt v rámci České republiky – Záchranný kruh a jím provozované Centrum zdraví a bezpečí v Karlových Varech.

Dne 21. června proběhlo pracovní setkání mezi Asociací Záchranný kruh, Středočeským krajem vedeným bezpečnostním ředitelem panem Mgr. Jindřichem Schenkem a Asociací bezpečná škola. Setkání proběhlo v prostorách Centra zdraví a bezpečí kde pracovní skupinu uvítala prezidentka Asociace Záchranný kruh Ing. Veronika Krajsová a výkonný manažer Lukáš Hutta. Oběma patří poděkování za více než dvě hodiny strávené v areálu a doplněné o konkrétní poznatky z programů Záchranného kruhu v oblasti školení a výuky prevence. Areál pod vedením Záchranného kruhu nabízí zajímavou, dobrodružnou a atraktivní preventivně – výchovnou činnost a praktickou přípravu na běžná rizika i na rizika mimořádných událostí. V tomto ohledu je v České republice jedinečný a měl by se stát inspirací pro Středočeský kraj.

Odpolední program zavedl pracovní tým do střediska Centrum prevence v Sokolově. Centrum prevence vzniklo pod záštitou Městské policie Sokolov a za podpory metodiky a spolupráce s Asociací záchranný kruh. Výsledkem je jedinečné centrum pro školení dětí v oblastech prevence a rizik. Zde také proběhla otevřená pracovní diskuze nad problémy sjednocení přístupu k prevenci a preventivním programům včetně spolupráce jednotlivých složek IZS a Městských policií. Středočeský kraj bude na podzim zahajovat projekt „Ozbrojený útočník ve škole“ kde prevence a správné modely chování hrají důležitou úlohu. Poděkování patří vedoucí střediska paní Mgr. Bc Haně Procházkové, která se prevencí profesně zabývá přes dvacet let.

Asociace bezpečná škola navazuje spolupráci s oběma centry a jejich lektory. Vyplňují oblast, která má v specifické bezpečnosti ochrany školských zařízení své místo. V Karlovarském kraji to bude například oblast traumatologie a první pomoci, která plně koresponduje s projektem nácviků chování při mimořádných událostech.