KYBEZ členem Asociace bezpečná škola

GORDIC s platformou KYBEZ je novým členem Asociace bezpečná škola, jejíž posláním je pomoci k smysluplnému řešení bezpečnosti školských zařízení. 

Asociace se zabývá v současné době pouze bezpečností dětí jako takovou. To by se ale mělo v budoucnu změnit. Organizace má totiž v plánu vyvíjet činnost i v oblasti kybernetické bezpečnosti. Spolupráce Asociace bezpečná škola s platformou KYBEZ, která se osvětě kyberbezpečnosti věnuje delší dobu, má být prvním krokem směřujícím k této činnosti.

Kdo je KYBEZ

KYBEZ je platforma pro efektivní spolupráci akademických institucí a komerčních firem zabývajícími se osvětou, systematickým vzděláváním, managementem, službami a technologiemi v oblasti bezpečnosti informací, a to včetně kybernetické bezpečnosti a obrany.
Informace jsou samozřejmou a dominantní součástí života. Bezpečnost informací, včetně kybernetické bezpečnosti, není jenom zákonná povinnost, ale existenční nutnost. V přiměřeném a efektivním rozsahu by ji měli vnímat a řešit nejenom organizace veřejné správy, firmy a jejich manažeři, ale i všechny domácnosti a jejich jednotliví členové.
Současná společnost každodenně využívající informační technologie, zdroje a kanály bude stále více ohrožena jejich úmyslným či neúmyslným zneužíváním. Internet všeho (IoE), Internet věcí (IoT), Smart Home, Smart Buildings, Smart Factories, Smart Cities, Smart Administration, „revoluční“ výzvy Průmysl 4.0 a eGovernment 4.0 jako neopominutelné etapy informační evoluce nelze řešit bez přiměřené bezpečnosti informací. Požadavek na bezpečnost se tak stává i u běžných procesů, aplikací a systémů stejně důležitým jako je funkčnost, spolehlivost, cena či udržovatelnost.
Reakcí na informační rizika pro chod státu a jeho institucí byl přijat zákon o kybernetické bezpečnosti, který představuje efektivní rámec pro řešení bezpečnostních incidentů, které přímo ohrožují nejenom kritickou síťovou infrastrukturu a významné informační systémy v České republice.
Partneři projektu KYBEZ jsou připraveni pomoci organizacím veřejné správy (veřejné moci), dalším zainteresovaným subjektům, jež to myslí s bezpečností informací vážně, a to nejenom ve splnění požadavků, které na ně zákon o kybernetické bezpečnosti klade.