Seminář: Aplikace technických norem v oblasti prevence kriminality

5.4. 2017 Seminář: APLIKACE TECHNICKÝCH NOREM V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY. Seminář se koná od 09,00 do 13,00 v sále č. 088 budovy MV Letná, Nad Štolou 3, Praha 7

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve spolupráci s odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra a Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, z. s., pořádají dne 5.4. 2017 seminář na téma APLIKACE TECHNICKÝCH NOREM V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY. Seminář se koná od 09,00 do 13,00 v sále č. 088 budovy MV Letná, Nad Štolou 3, Praha 7 a zúčastní se ho na 70 odborníků na prevenci kriminality z celé ČR. Seminář organizačně zajišťuje bezpečnostně vzdělávací společnost Doverville.

Na programu jsou prezentace odborníků, kteří budou hovořit o praktickém naplňování norem v bezpečnostních systémech, ale také o jejich přípravě a tvorbě. Hovořit se bude o bezpečnosti škol, nemocnicích a dalších veřejných prostor a řeč bude i o kontrolních bezpečnostních technologiích, zamykacích systémech a zabezpečení únikových východů.

„Jednou z hlavních bezpečnostních priorit ČR je i ochrana tzv. měkkých cílů, mezi které patří například nemocnice a školy. Na semináři chceme posluchače prakticky vybavit argumenty v podobě požadavků norem na bezpečnostní prevenci, které můžeme ve své práci použít, a tím přiblížit technické normy veřejnosti“, říká vrchní ministerský rada JUDr. Tomáš Koníček.

„Pro nás je důležité seznamovat odbornou veřejnost se zásadami procesu tvorby norem, ale hlavně o způsobu, jak tyto normy mohou prakticky pomoci v prevenci kriminality“ konstatovala Zdeňka Slaná, Rada odboru technické normalizace ÚNMZ.

„Rozhodli jsme se tento seminář podpořit. Naše asociace se na tvorbě norem v oblasti prevence kriminality významně podílí a naši členové se je snaží aplikovat v praxi. Bohužel, ale stále ještě často zvítězí nejnižší cena nad kvalitou dodávek bezpečnostních systémů“ dodal Ing. Václav Nepraš, prezident Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm.

 

PROGRAM

TERMÍN : 5.4.2017
MÍSTO KONÁNÍ MV Letná, sál 088
NÁZEV: SEMINÁŘ K PROBLEMATICE PREVENCE PROTI KRIMINALITĚ PŘI PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÉ VÝSTAVBY A NAVRHOVÁNÍ BUDOV

08,15 – 09,00 30 min REGISTRACE

09,00 – 09,10 15 min Zahájení semináře MV OBPPK –  Mgr. David Chovanec
09,10 – 09,30 20 min Jednou nohou v Bruselu – Česko a normalizace prevence kriminality ÚNMZ – Ing. S. Krebs
09,30 – 09,40 10 min Představení Evropského sekretariátu CEN 325 Sekretář CEN/TC 325 -V. Fáberová
09,40 – 10,00 20 min Aktuální přehled technických bezpečnostních norem a jejich aplikace AGA – Ing.P. Koktan
10,00 – 10,30 30 min Standardizace v oblasti systémů bezpečnostní kontroly PCs divize Rapiscan, Ing. M. Krása

10,30 – 11,00 30 min COFFEE BREAK

11,00 – 11,20 20 min Nová norma ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. MV OBPPK – Dr. T. Koníček
11,20 – 12,00 40 min Aplikace ČSN 73 4400 na školách v Neveklově a v Kraslicích ředitel školy + pánové Fráz a Sladký
12,00 – 12,30 30 min „Bezpečnost versus Zabezpečení – Elektricky řízené systémy na únikových východech
Je možné blokovat únikové dveře? Co na to současná legislativa? Jak mohou například zdravotnická zařízení, školy a školky předcházet nepovolenému odchodu pacientů a dětí, za které přebírají zodpovědnost?“ ASSA ABLOY – Radek PAZOUR
12,30 -12,55 25 min Představení Asociace bezpečná škola Ing. Sladky, Asociace BŠ
12,55 -13,00 5 min Závěr, shrnutí MV OBPPK – Dr. T. Koníček

 

Partnery semináře jsou: ASSA ABLOY, Asociace Bezpečná škola, Doverville, Techniserv a PCS.